TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH

1. TRỤ SỞ:
Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
*** Chi tiết liên hệ Phòng tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: (08). 3859 0525 – (08) 3505 8578_ Fax: (08) 3952 0026
Hotline: 0986 11 44 00 – 0986 11 44 33 – 0986 11 99 00
Email: info@benthanh.edu.vn
Website: www.benthanh.edu.vn

2. CƠ SỞ 1:
Địa chỉ: 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, Phường 1, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
*** Chi tiết liên hệ Phòng tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: (08). 3859 0525 – (08) 3505 8578_ Fax: (08) 3952 0026
Hotline: 0986 11 44 00 – 0986 11 44 33 – 0986 11 99 00
Email: info@benthanh.edu.vn
Website: www.benthanh.edu.vn

3. CƠ SỞ 2:
Địa chỉ: 539 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
*** Chi tiết liên hệ Phòng tư vấn tuyển sinh
Điện thoại: (08). 3859 0525 – (08) 3505 8578_ Fax: (08) 3952 0026
Hotline: 0986 11 44 00 – 0986 11 44 33 – 0986 11 99 00
Email: info@benthanh.edu.vn
Website: www.benthanh.edu.vn